Ski i hele landet:

Bøverbru Idrettslag

v/ Ola Strandbakken Smågardsvegen 103, 2846 BØVERBRU

Mer info

E-post

Hjemmeside


Vannøy Sportsklubb

v/ Per Arne Dahl Lanesøyra, 9135 VANNVÅG

Mer info

E-post


Søndre Ål Sportsklubb

Søndre Ålsvegen, 2750 GRAN

Mer info

E-post

Hjemmeside


Indre Kåfjord Idrettslag

Kåfjorddalsveien 10 co/ DM-Consult AS, 9147 BIRTAVARRE

Mer info

E-post

Hjemmeside


Herkules Ski

Postboks 2607, 3702 SKIEN

Mer info

E-post

Hjemmeside


Disenå Idrettslag

v/Frode Grenaker Bergfotvegen 3, 2114 DISENÅ

Mer info

E-post

Hjemmeside


Idrettslaget Søya

Klubbhuset. Søyabanen, 6640 KVANNE

Mer info

E-post

Hjemmeside