Motorfly/Mikrofly i hele landet:

Nordlysbyen Aeroklubb

co Magnus Langli Ulveveien 18, 9512 ALTA

Mer info

E-post

Hjemmeside