Rettigheter

Idrettsglede.no eies av Sorentio AS (Org.no. 995 530 996). Sorentio AS er ansvarlig for innholdet, drift og markedsføring av idrettsglede.no og innholdet tilhører Sorentio AS.

Idrettsglede.no er i stor grad styrt av innhold som bedrifter, organisasjoner, idrettslag og andre som driver med organiserte fritidsaktiviteter, legger inn. Sorentio AS vil etterstrebe at databasen er så korrekt som mulig, men kan allikevel ikke garantere at innhold til enhver tid er korrekt og kan ikke stilles til ansvar dersom opplysninger skulle være ukorrekte. Idrettsglede.no har ingen tilknytning til Norges Idrettsforbund.

Beskyttelse mot bruk av informasjon:

Kontaktinformasjon som brukere av idrettsglede.no har registrert, vil aldri bli solgt eller distribuert videre.

Idrettsglede.no vil kunne bruke registrert kontaktinformasjon til å oppfordre registrerte enheter til å registrere ytterligere informasjon og informere om produkter og tjenester idrettsglede.no tilbyr. Hver enkelt henvendelse vil i så fall inneholde link til en webside hvor man kan reservere seg mot ytterligere henvendelser ved ett - 1 - klikk.

Det er ikke tillatt å gjøre oppslag på dette nettsted for å gjøre kommersielle markedsføringstiltak mot de som er registrert på idrettsglede.no.

Bruk:

Innsamlet informasjon, utseende, idé og kildekode til idrettsglede.no er beskyttet av Åndsverkloven (Lov av 12. mai 1961) og annen lovgivning. Det er ikke tillatt å hente ut informasjon fra Idrettsglede.no utover det som er ment til normal bruk. Med normal bruk mens oppslag i nettsiden til private formål. Det er forbudt å samle informasjon for videre publisering eller videre salg eller gjøre uttrekk av databasen på annen måte som ikke er ment for privat bruk.

Alle rettigheter forbeholdes.

Les mer om Idrettsglede.no
Les mer om cookies på Idrettsglede.no